Welkom op de site van Stichting Salawaku Hoogeveen

Wie zijn wij?

Stichting Salawaku is de Molukse stichting voor samenlevingsopbouw in Hoogeveen.
Zij organiseert allerlei activiteiten op sociaal-maatschappelijk en op cultureel gebied.
De Stichting is opgericht in 1977 en heeft haar eigen gebouw aan de Zuidwoldigerweg 7
te Hoogeveen en hanteert de Schild als logo.
Salawaku betekend Schild. Stichting Salawaku heeft de volgende doelstellingen:


- Het bevorderen en het in stand houden van de eigen cultuur en identiteit;
- Het behartigen van de belangen van de Molukse gemeenschap in Hoogeveen op maatschappelijk gebied;
- Het bevorderen van contacten tussen de Molukse en de Nederlandse samenleving en omgekeerd;

- Het voorlichten van de Nederlandse samenleving over de Molukse gemeenschap en omgekeerd.

Bestuur

Voorzitter - Mw. M. Mailissa-Munster
Penningmeester - Dhr. B. Meinen
Secretaris - Vacature

Overige leden

- Dhr. J. Matulessy
- Dhr. A. Munster
Adsplid - Dhr. M. Unitli

Personeel:

Beheerder gebouw – GEEN (IVM BEEINDIGING SUBSIDIE ) 

HET GEBOUW WORDT ONDERHOUDEN DOOR onze VRIJWILLIGERS


Openingstijden:


ma t/m vr: 09.00 uur tot 13.00 uur en op afspraak


ma t/m vr: 09.00 uur tot 13.00 uur en op afspraak


Adviseurs

Dhr. J. Loupatty
Beheersgroep

(Werk)Groepen:

 Initiatiefgroep Ouderen
- Initiatiefgroep 25 april
- Ouderenkoor
- Voices of Salawaku
- Houseband Patric&friends
- Kinderactiviteitengroep (incidenteel)
- Jospan/Linedancegroep Salawaku
WERKGROEPEN

Initiatiefgroep Ouderen


Leden: mw. Dolly Schipper-Sijaranamual
mw. Gusta Manusiwa
mw. Emmy Liklikwatil
mw. Esther Schelkers
dhr. George Siahaija
dhr. Marthin Unitli
dhr. Jacob Loupatty
mw. Jos Liklikwatil-Corputty
mw. Roos Lesiputty
mw. Lonny Nahafahik
dhr. Agus Nahafahik
mw. Linda Beekelaar-HuwaŽ
mw. M. Mailissa-Munster
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Initatiefgroep 25 april

dhr. P. Manusama
dhr. J. Uneputty
dhr. J. de Lima


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Vliegerclub Radja Udara
Contactpersoon: Dhr. S. UneputtyLaatste ontwikkelingen

De komende jaren zullen in het teken staan van het heroriŽntatieplan wat het bestuur verschillende
keren heeft aangekondigd. Want, we zijn nu vier generaties verder. Het zijn juist die tradities, gewoonten die diverse Molukse gemeenschappen in Nederland versterkt hebben om te kunnen integreren. Maar we blijven niet steken in tradities en gewoonten. Zonder afkomst geen toekomst. Geen toekomst zonder terug te blikken naar de afkomst.

Het stichtingsbestuur wil verder kijken en toekomst gericht werken. De 2e generatie wordt voortdurend geconfronteerd met de overdracht van kennis over de Molukse tradities en gewoonten aan de opeenvolgende generaties. Maar het is ook goed om te weten wat de nieuwe generatie aan toekomstige wensen en behoeften hebben. We zijn uiteraard bijzonder content dat we in deze visie niet alleen staan. Met steun van de gemeente Hoogeveen en landelijke Molukse organisaties gaan we door midde van zogeheten drie generatie gesprekstafels met de wijkbewoners en bewoners buiten de wijk in gesprek.

Salawaku kiest zoals het in deze tijd gewenst is voor een vraaggerichte aanpak. Dit betekent dat aan de gesprekstafels de bewoners hun toekomstige wensen en behoeften zullen aangeven met ondersteuning door deskundigen van buiten. Dit is ook de missie van Salawaku. We willen de resultaten aan de gemeente, Molukse bewoners, lokale organisaties, etc. overdragen. Niet het belang van de stichting als instelling staat voorop maar de toekomst van de opeenvolgende generaties. Zoals we de ervaringen, tradities en gewoonten van onze ouders hebben meegekregen, zo dragen we deze over, niet alleen aan eigen mensen maar ook aan de Nederlandse mensen en instellingen. We doen dit vooral uit respect aan hetgeen onze 1e generatie aan ons heeft achtergelaten.Voor meer informatie stuur een 

E-MailJan Fatbinan